Üniversitemiz bünyesinde bulunan alanların ekte sunulan İhale İlan Kriterleri’nde belirtildiği gibi belirlenen hizmetler sunulmak üzere, bir yüklenicinin uhdesinde kalacak şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüyle kiralama amacıyla 06 Nisan 2017 tarihinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale ilan kriterleri için tıklayınız..!

24.03.2017
1517