Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

-Prof.Dr.Bünyamin ŞAHİN – Başkan
-Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Üye
-Prof.Dr.Murat AĞARI – Üye
-Prof.Dr. Süleyman DÜNDAR – Üye
-Prof.Dr.M.Bahattin ÇELİK – Üye
-Prof.Dr.Filiz ERSÖZ – Üye
-Prof.Dr. Ahmet DEMİR - Üye
-Memur Av. Kemal ÜNAL - Sekreterya

25.04.2017
443