FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ

Kültür ve sanat alanında insanoğlunun yarattığı yerel ve evrensel değerleri, akla ve gerçeğe dayanan ve birbirini doğrulayan bilgi, yöntem ve yasalar aracılığı ile araştırmak, gerek çevre organizasyonunda gerekse duygu ve düşüncelerin sergileniş ve paylaşımında insan ve doğa sevgisinin, etik ve estetik değerlere karşı duyarlılığın, bilimselliğin ve evrenselliğin esas alınmasına egemen kılmak, fakültemizin misyonudur.

Sayfaya Git