İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam ve din bilimleri ve kültürleri sahasında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar içerisinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak, bu minval üzere yüksek donanımla, nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmektir. Ayrıca ilahiyat alanında bilgisini geliştirmeyi talep edenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkanı sunmaktır. Sosyo-kültürel değişimleri takip ederek, hem millî hem dînî hem de ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek, toplumun madden ve manen kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Sayfaya Git