Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi/Kurulu Üyeleri

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 

-Prof.Dr.Bünyamin ŞAHİN – Başkan
-Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Üye
-Prof.Dr.Murat AĞARI – Üye
-Prof.Dr. Süleyman DÜNDAR – Üye
-Prof.Dr.M.Bahattin ÇELİK – Üye
-Prof.Dr.Filiz ERSÖZ – Üye
-Prof.Dr. Ahmet DEMİR – Üye
-Memur Av. Kemal ÜNAL – Sekreterya

Eklenme Zamanı: 13.02.2018 / 09:57