Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi/Kurulu Üyeleri

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 

-Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ – Başkan
-Prof. Dr. Seyit Ali KAYIŞ – Üye
-Prof. Dr. Murat AĞARI – Üye
-Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR – Üye
-Prof. Dr. M. Bahattin ÇELİK – Üye
-Prof. Dr. Filiz ERSÖZ – Üye
-Prof. Dr. Ahmet DEMİR – Üye

Eklenme Zamanı: 13.02.2018 / 09:57