Atık Yönetimi ve Kimya Anabilim Dallarından 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılında alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrenci Kontenjanları ve alım şartları

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 06-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında internet aracılığıyla (http://fbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

ANABİLİM DALI PUAN TÜRÜ YÜKSEK

LİSANS

(Kontenjan)

KOŞULLAR DOKTORA

(Kontenjan)

KOŞULLAR
KİMYA Sayısal 10 Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği alanlarında yapmış olmak.
ATIK YÖNETİMİ Sayısal 10 Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak. 10 Enstitülerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından yüksek lisans mezunu olmak.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
 3. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

 

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 

 1. Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 65, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55’den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

 1. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

 

Not: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ALES geçerlilik tarihi;

         Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen geçerlilik şartlarını taşıyan ALES belgesine sahip olmak.

 

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

 

 1. Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav, lisans not ortalaması ve mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar. YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %50 (yüzde elli)’sidir. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.
 2. Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %10’u, yazılı sınavın puanının %30’u, mülakat sonucunun %10’ u alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 65’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.
 3. Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sonucunun %10’ u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 75 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilirler.

 

 

D- BAŞVURU

 

 1. Adaylar başvurularını 06-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapabileceklerdir.
 2. Başvurular Fen Bilimleri Enstitüsü için http://fbe.karabuk.edu.tr adresinden BAŞVURU FORMU doldurularak internet aracılığı ile yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

 

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının belirlediği yerlerde yapılacaktır.

 

Yabancı Dil Sınavı Saat Yazılı Bilim Sınavı Saat Mülakat Sınavı Saat
YÜKSEK LİSANS 04.09.2018 10:00 05.09.2018 10:00 05.09.2018 14:00
DOKTORA 05.09.2018 10:00 05.09.2018 14:00

 

 

 

SINAV YERLERİ
  Yabancı Dil Sınavı Yüksek Lisans Doktora
  (04.09.2018 saat 10:00) Yazılı (05.09.2018 saat 10:00) Mülakat (05.09.2018 saat 14:00) Yazılı (05.09.2018 saat 10:00) Mülakat (05.09.2018 saat 14:00)
KİMYA Tıp Fakültesi 103 Nolu Sınıf Tıp Fakültesi 103 Nolu Sınıf
ATIK YÖNETİMİ Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

 

 

 

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

 

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı 04 Eylül 2018 Saat: 17:00
Giriş Sınav Sonuçları ve Öğrenci Numaralarının İlanı 07 Eylül 2018
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 10- 12 Eylül 2018
Ders Alma Haftası 10- 14 Eylül 2018 Saat: 17:00
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi 14 Eylül 2018 Saat: 24:00
Derslerin Başlaması 17 Eylül 2018

 

G-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi.
 2. Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi.
 3. ALES Sonuç Belgesi (Çıktısı)
 4. YDS Sonuç Belgesi (Çıktısı) (Doktora öğrencileri için).
 5. Nüfus Cüzdanın fotokopisi (Yeni T.C. Kimlik kartı olanlar için “Nüfus Kayıt Örneği”).
 6. Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (Son üç ayda alınmış olmalıdır.)
 7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 8. 10 TL Posta Pulu veya Ücreti.

 

 

NOT:

 • Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
 • Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5’den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında güz yarıyılında Lisansüstü öğretim açılmayabilir.
 • Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok 1 yıldır.
 • Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
 • Daha fazla bilgi edinmek isteyen adaylar Enstitü Sekreterliği’ne başvurabilir.

 

 Fen Bilimleri Enstitü Sekreterliği    Tel: 0(370) 418 72 40

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları İrtibat Telefonları

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları İrtibat Numaraları
1 Kimya Enstitü ABD Tel: +90 370 433 83 83 / 1217
2 Atık Yönetimi Enstitü ABD Tel: +90 370 418 7050 / 4215

 

 

 

 

Eklenme Zamanı: 8.08.2018 / 16:10