Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca  yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Sınavlara ilişkin bilgiler ayrıca yazı ile bildirilmeyecek olup, tüm duyurular web sayfamızda yayınlanacaktır.

Yazılı Sınav Tarihi   : 09.12.2017
Yazılı Sınav Saati      : 11.00
Yazılı Sınav Yeri      : Kocaeli Üniversitesi 

 1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yönetmeliğin 4.maddesinin “ğ” ve “o” bentleri uyarınca yazılı ve sözlü yapılacaktır.
 2. Başvurular 18 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru Değerlendirme Komisyonunca incelenen kabul ve ret edilen başvurulara ait aday listesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında  ilan edilecektir. Aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Yapılan itirazlar 10 (on) iş günü içinde karara bağlanacaktır.
 4. Sınava girecek aday 175 TL (KDV dahil)  Sınav ücretini Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası hesabına sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında (20-24/11/2017) T.C. Kimlik No belirterek yatıracaktır.
 5. Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde başvurusunu yapmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
 6. Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 7. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOUSEM)  internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Üniversitemize yapacaklardır.
 8. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres bilgisi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 9. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 10. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak,  sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Net sayılar dikkate alınarak Görevde Yükselme Sınavına katılanlar için 60, Ünvan Değişikliği Sınav Alanları 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 11. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Eklenme Zamanı: 12.10.2017 / 10:23