Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Karabük Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim

Karabük Üniversitesinde lisansüstü eğitim Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmektedir. Enstitülerimizdeki açık programlarda uluslararası öğrencilerin eğitim alabilme imkanları Üniversitemiz yönetimi tarafından kolaylaştırılmıştır. Lisansüstü eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler bu sayfadaki bilgileri kullanmak suretiyle lisansüstü programlara başvurabilir.

Karabük Üniversitesindeki Enstitülerde Açık Bulunan Programların Listesi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PROGRAMIN ADI YL DR
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Var Var
Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D. Var Var
Makine Mühendisliği A.B.D. Var Var
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D. Var Var
Endüstri Mühendisliği (SAÜ ile ortak) A.B.D. Var Var
Çevre Mühendisliği A.B.D. Var Yok
İnşaat Mühendisliği A.B.D. Var Yok
Biyomedikal Mühendisliği A.B.D. Var Yok
Enerji Sistemleri Mühendisliği A.B.D. Var Var
İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Var Var
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği A.B.D. Var Var
Mekatronik Mühendisliği A.B.D. Var Yok
Mimarlık A.B.D. Var Var
Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim A.B.D. Var Var
Kimya A.B.D. Var Var
Fizik A.B.D. Var Var
Matematik  A.B.D. Var Yok
Atık Yönetimi A.B.D. Var Var
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Planlaması A.B.D. Var Yok
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PROGRAMIN ADI YL DR
Anatomi Anabilim Dalı Var Yok
Ebelik Anabilim Dalı Var Yok
Hemşirelik Bilimi Anabilim Dalı Var Yok
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim Dalı Var Yok
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Var Yok
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon (Tezli) Var Yok
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon (Tezsiz) Var Yok
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (Tezli) Var Yok
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Yüksek Lisans/Doktora/Uzaktan Eğitim)
PROGRAMIN ADI YL DR
Tarih ABD Var Var
İşletme ABD Var Var
Coğrafya ABD Var Var
Temel İslam Bilimleri ABD Var Var
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Var Var
Kamu Yönetimi ABD Var Yok
Türk Dili ve Edebiyatı ABD Var Yok
İktisat ABD Var Yok
Turizm İşletmeciliği ABD Var Yok
Disiplinlerarası Uluslararası Politik Ekonomi Var Yok
Sanat Tarihi ABD Var Yok
Aktüerya ve Risk Yönetimi ABD Var Yok
Eğitim Bilimleri ABD Var Yok
Bölge Çalışmaları (Disiplinlerarası) ABD Var Yok
Girişimcilik ABD Var Yok
Bankacılık ve Finans ABD Var Yok
Sosyal Hizmet ABD Var Yok
Etik Değerler (Disiplinlerarası) ABD Var Yok
İşletme (Bülent Ecevit Üniversitesi) Var Yok
Kamu Yönetimi (Sakarya Üniversitesi) Var Yok
Sosyoloji(Sakarya Üniversitesi) Var Yok
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniversitesi) Var Yok
İktisat (Bülent Ecevit Üniversitesi) Var Yok
Uluslararası İlişkiler(Sakarya Üniversitesi) Var Yok
Temel İslam Bilimleri(Sakarya Üniversitesi) Var Yok
İşletme Uzaktan Eğitim Var
Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Var
Girişimcilik Uzaktan Eğitim Var
Sağlık Kuruluşları Uzaktan Eğitim Var

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun ve lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri sağlaması koşulu ile Enstitü Başvuru Formunu internet üzerinden doldurarak veya Enstitü Müdürlüklerine elden teslim ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Dil yeterliliğine sahip olmak.

Başvuru

Lisansüstü eğitim başvuruları yılın 365 günü açıktır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurulan Anabilim Dalının kabul etmesi durumunda aday öğrenciye geçici kayıt belgesi verilir. Öğrenci almış olduğu bu belge ile vize işlemlerini yapar. İlk yarıyıl başlangıcından önce öğrenim harcının yatırdığı ve ders kaydını yaptığı durumda kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Lisansüstü eğitim için başvuracak adayların başvurmadan önce ilgili Anabilim Dalı Başkanı ya da beraber çalışmak istedikleri öğretim üyesi ile temas kurmaları işlemlerin hızlı olarak yürütülmesini sağlayabilir.

Başvuru evrakı

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript kopyası
 3. Pasaport ve Kimlik kopyası
 4. Resim
 5. Varsa öğrenim gördükleri kurumların tanındığına dair Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan tanınma belgesi

Yukarıdaki evraklar eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra Karabük Üniversitesi Enstitü Başvuru Sistemine öğrenci tarafından giriş yapılmalıdır.

Enstitü Başvuru Sistemi

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 1. Karabük Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, kontenjanlar Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK kararı ile kabul edilirler.
 2. Başvurular yıl boyunca açıktır. Ancak kesin kayıt her yarıyıl Enstitü akademik takviminde belirtilen kayıt dönemlerinde gerçekleşir.
 3. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanının görüşü alındıktan sonra adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi Devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili Anabilim Dallarının adaylar için belirleyeceği kontenjan dahilinde ve EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
 5. Karabük Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
 6. İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, aday Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
 7. Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitülü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur.
2. Kayıtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği,
2. Not durum belgesinin resmi onaylı örneği,
3. Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,
4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,
5. Pasaportun resmi onaylı örneği,
6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,
7. 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
9. Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı (Bu öğrenciler için 8. maddeye gerek yoktur). 

Enstitülere Başvuru ve Kabul Akış Şeması

Harç Miktarı

Tüm Enstitüler için ödenecek öğrenim harcı yıllık 1500-3000 Dolar arası (Yapılan Anlaşmaya bağlı değişiklik gösterir) olup iki taksitte alınmaktadır.

Eklenme Zamanı: 24.10.2018 / 12:09