Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Karabük Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim

Karabük Üniversitesinde lisansüstü eğitim Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmektedir. Enstitülerimizdeki açık programlarda uluslararası öğrencilerin eğitim alabilme imkanları Üniversitemiz yönetimi tarafından kolaylaştırılmıştır. Lisansüstü eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler bu sayfadaki bilgileri kullanmak suretiyle lisansüstü programlara başvurabilir.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü’sünde Açık Bulunan Programların Listesi

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI           YL           DR
Aktüerya ve Risk Yönetimi             #
Anatomi             #             #
Arkeoloji             #
Atık Yönetimi (Disiplinlerarası)             #             #
Bankacılık ve Finans (Finans ve Katılım Bankacılığı)             #             #
Beden Eğitimi ve Spor             #
Bilgisayar Mühendisliği (İNG)(TÜRKÇE)             #             #
Biyomedikal Mühendisliği             #             #
Biyoinformati k (Disiplinlerarası)             #
Bölge Çalışmaları (Disiplinlerarası)             #
Coğrafya             #             #
ÇevreMühendisliği             #
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi             #             #
DoğalKaynakların Sürdürülebilir Planlanması ve Yönetimi (Disiplinlerarası)             #
Ebelik             #
Eğitim Bilimleri             #
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG)(TÜRKÇE)             #             #
Endüstri Mühendisliği             #             #
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği             #             #
Enerji Sistemleri Mühendisliği             #             #
Etik Değerler(Disiplinlerarası)             #
Felsefe ve Din             #
Fizik             #             #
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon             #
Gastronomi ve Mutfak Sanatları             #
Gıda Toksikolojisi (Disiplinlerarası)             #
Girişimcilik             #
Halk Sağlığı             #
Hemşirelik Bilimi             #
İktisat             #             #
İletişim(Disiplinlerarası)             #
İmalat Mühendisliği             #             #
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG)             #             #
İnşaat Mühendisliği             #             #
İşletme  (İNG)(TÜRKÇE)             #             #
Kalp Damar Cerrahisi             #
Kamu Yönetimi             #
Kimya             #             #
Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi (Disiplinlerarası)             #
Makine Mühendisliği(İNG)(TÜRKÇE)             #             #
Matematik             #             #
Mekatronik Mühendisliği             #             #
Metalürji ve MalzemeMühendisliği (İNG)(TÜRKÇE)             #             #
Mimarlık             #             #
Orman Endüstri Mühendisliği             #             #
ResimAnasanat Dalı             #
Sanat Tarihi             #             #
Sosyal Hizmet             #
Sosyoloji             #
Tarih             #             #
Temel İslam Bilimleri             #             #
Tıbbi Biyokimya             #
Turizmİşletmeciliği             #
Türk Dili ve Edebiyatı             #
Uluslararası İlişkiler             #
Uluslararası Politik Ekonomi             #
Tıbbi mikrobiyoloji             #

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun ve lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri sağlaması koşulu ile iso.karabuk.edu.tr adresinden Başvuru Formunu internet üzerinden doldurarak başvuru yapabilirler.

 1. a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

Başvuru

Lisansüstü eğitim başvuruları yılın belirli günlerinde açıktır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurulan Anabilim Dalının kabul etmesi durumunda aday öğrenciye kabul belgesi verilir. Öğrenci almış olduğu bu belge ile vize işlemlerini yapar. İlk yarıyıl başlangıcından önce öğrenim harcının yatırdığı ve ders kaydını yaptığı durumda kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

 Başvuru evrakı

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript kopyası
 3. Pasaport ve Kimlik kopyası

Enstitü Başvuru Sistemi

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 1. Karabük Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, kontenjanlar Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK kararı ile kabul edilirler.
 2.  kesin kayıt her yarıyıl Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü akademik takviminde belirtilen kayıt dönemlerinde gerçekleşir.
 3. Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanının görüşü alındıktan sonra adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi Devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili Anabilim Dallarının adaylar için belirleyeceği kontenjan dahilinde ve EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.
 5. Karabük Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanı görüşü ve EYK Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
 6. İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, aday Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
 7. Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitülü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt
1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili kurumun web sayfasında duyurulur.
2. Kayıtlar, ilgili kurumun web sayfasında ilan edilen tarihlerde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü  Birimince yapılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript kopyası
 3. Pasaport ve Kimlik kopyası
 4. Resim
 5. Varsa öğrenim gördükleri kurumların tanındığına dair Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan tanınma belgesi

 

Harç Ücretleri

Üniversitemiz Lisansüstü Türkçe programları Yıllık Ücreti 7500 TL, İngilizce programları Yıllık Ücreti 11250 TL’dir. İki eşit taksitte ödenir (Güz ve Bahar yarıyılı şeklinde).

Ayrıca bir ücret talep edilemez.

Eklenme Zamanı: 24.10.2018 / 12:09
Skip to content