Rektör Yardımcıları

1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
2. Fen Fakültesi Dekanlığı
3. Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
4. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı
5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
6. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
7. Demir Çelik Enstitüsü Müdürlüğü
8. Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü
9. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
10. Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı
11. Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
12. İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
13. Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi
14. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
15. Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığı
16. Teknoloji Transfer Ofisi
17. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
18. Hukuk Müşavirliği
19. Rektör tarafından verilen diğer görevler

1. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4. İşletme Fakültesi Dekanlığı
5. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
6. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
7. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
8. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
10. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
11. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
12. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü
13. Yönetmelik Komisyon Başkanlığı
14. Eğitim Komisyonu Başkanlığı
15. Bologna Eşgüdüm Süreci
16. Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
17. Etik Kurulları
18. Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
19. Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
20. Rektör tarafından verilen diğer görevler

1. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
2. Tıp Fakültesi Dekanlığı
3. Orman Fakültesi Dekanlığı
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
5. Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
7. Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
8. Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
9. Eflani Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
10. Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
11. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
12. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
13. Bilim ve Teşvik Ödül Komisyonu
14. Kalite Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü
15. Fen Bilimleri Enstitüsü
16. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
17. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
18. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
19. Kongre Koordinasyon Birimi
20. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dergiler
21. Rektör tarafından verilen diğer görevler

 

 

Eklenme Zamanı: 18.09.2019 / 12:00