Resim ve Müzik

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavları ilgili bölümler tarafından düzenlenir.
Başvuru tarihleri ve şekli: Özel Yetenek Sınavının yapılacağı yılın Haziran veya Temmuz aylarında adaylara duyurulur. Başvurular internet üzerinden yapılır ve başvuru işlemleri sonrasında adaylar gerekli evrakları sınav öncesinde ilgili bölüme iletir.
Usul ve Esaslar: Özel Yetenek Sınavının tüm aşamaları sınav öncesinde üniversite/fakülte web sayfasında yayınlanan “Özel Yetenek Sınav Yönergesi” ve “Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”nda yer alan hükümlere göre yürütülür. Bölümlere ait Özel Yetenek Sınavlarının tüm süreçlerine ait bilgilere bu belgelerden ulaşılabilir.

Eklenme Zamanı: 13.11.2017 / 01:17