Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Üyeleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu

-Prof.Dr. Murat AĞARI — Edebiyat Fakültesi
-Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR — Edebiyat Fakültesi
-Prof.Dr. Fatih BAYRAM — İşletme Fakültesi
-Doç.Dr. Mehmet İSLAMOĞLU — İşletme Fakültesi
-Dr.Öğr. Üyesi Ö. Faruk HABERGETİREN — İlahiyat Fakültesi
-Dr.Öğr. Üyesi Hasan Sami YAYGINGÖL — Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tas. Fakültesi
-Arş.Gör.Dr. Mehmet GÖKERİK — İşletme Fakültesi

Eklenme Zamanı: 15.08.2019 / 08:50