2023/2024 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU

2023/2024 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS – DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 
Lisansüstü Programlara Online Başvuru Yapılması
05-26 Ocak 2024
Saat: 17.00
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması
29 Ocak-08 Şubat 2024
Saat: 15.00
Kayıtlı lisansüstü öğrencilerin yatay geçiş başvuruları 05-26 Ocak 2024
Saat: 17.00

Kayıt için gerekli belgeler:
 
1-Resmi onaylı diploma veya mezuniyet belgesi (Noter tasdikli Türkçe ’ye çevrilmiş sureti), aslı ve fotokopisi.
2- Noter tasdikli resmi transkript/not durum belgesi (noter tasdikli Türkçe tercümesi), aslı ve fotokopisi
3- Tüm sağlık alanları için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Diploma Denklik Belgesi,
Diğer alanlar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tanıma Belgesi
4- Pasaport (aslı ve onaylı resmi fotokopisi)
5- 3 fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
6- Varsa; Tömer Belgesi (Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri ve Yunus Emre Enstitüsü’nden alınan Türkçe yeterlik belgesi) ve İkamet İzin Tezkeresi
7- Devlet Bursu alan adayların burs aldıklarına dair belgeleri
8- Eğitim dili İngilizce olan programlar için Anadili İngilizce olan adayların yabancı dil belgesi (Türkçe hariç) şartı aranmaz. Diğer adaylar ise yurtiçi resmî kurumlarca tanınan dil yeterlik sınavlarından en az 60 puan aldıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adaylara en fazla iki yarıyıl süre tanınır.

NOT:
  1. Lisansüstü başvurularında bazı Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından online mülakat yapılarak değerlendirilme yapılabilir. İletişim, ilgili anabilim dalı başkanlığınca adayın e-posta adresine yapılacaktır.
  2.  T.C. Vatandaşlığına sahip öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  3.  Öğrencilerimizin bir anabilim dalı tercih etme hakkı bulunmaktadır. Çoklu başvuru yapan öğrencilerin başvuruları KESİNLİKLE geçersiz sayılacaktır.
  4.  Başvuru sistemine sadece bir kez pasaport numarası girişi yapıldığından, hatalı veya farklı başvuru yapılması halinde yeni başvuruya imkân bulunmamaktadır.
  5. Başvurunun çok dikkatli yapılması gerekmektedir.
02.01.2024