Rektör Yardımcıları

1. İdari ve Mali İşler Başkanlığı
2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3. Tıp Fakültesi 
4. Diş Hekimliği Fakültesi
5. Orman Fakültesi
6. Sağlık Bilimleri Fakültesi
7. İslami İlimler Fakültesi
8. Eflani Meslek Yüksekokulu
9. Eskipazar Meslek Yüksekokulu
10. Ovacık Meslek Yüksekokulu
11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
12. Yenice Meslek Yüksekokulu
13. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
14. Sağlık Yüksekokulu
15. Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
16. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
17. Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğü
18. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
19. Toplu İş Sözleşmeleri Komisyonu
20. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Başvurularını Değerlendirme Komisyonu
21. Bilim ve Teşvik Ödül Komisyonu
22. Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu
23. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Klinik Araştırmaları Etik Kurulu
24. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
25. Sağlık Bilimleri Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
26. Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
27. Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
28. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
29. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
30. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
31. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
32. Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
33. Rektör tarafından verilen diğer görevler

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
3. Edebiyat Fakültesi
4. Fen Fakültesi
5. İşletme Fakültesi
6. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi
7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
8. Adalet Meslek Yüksekokulu
9. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
10. Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
11. Yabancı Diller Yüksekokulu
12. Sınav Merkezi Koordinatörlüğü
13. YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü
14. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili Koordinatörlüğü
15. Yabancı Diller Bölüm Koordinatörlüğü
16. Kalite Koordinatörlüğü
17. Kalite Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü
18. Üniversite Yayın Koordinatörlüğü
19. Mevzuata Komisyon Başkanlığı
20. Lojman Tahsis Komisyonu
21. Kalite Komisyonu
22. Birim, Bölüm ve Program Açma Değerlendirme Komisyonu
23. Eğitim Komisyonu Başkanlığı
24. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
25. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
26. Bologna Eşgüdüm Süreci
27. ÜAK Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi
28. Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
29. Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
30. Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
31. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
32. Rektör tarafından verilen diğer görevler

1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3. Mühendislik Fakültesi
4. Teknoloji Fakültesi
5. Teknik Eğitim Fakültesi
6. Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
7. Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
8. Safranbolu Turizm Fakültesi
9. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
10. Demir Çelik Enstitüsü
11. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
12. Safranbolu Devlet Konservatuvarı
13. Sivil Havacılık Yüksekokulu
14. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
15. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
16. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
17. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
18. AR-GE Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Komisyonu
19. Burs Komisyonu
20. KVKK Komisyonu
21. BAP Komisyonu
22. Teknokent
23. Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
24. Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi
25. Kongre Koordinasyon Birimi
26. Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
27. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
28. Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
29. Malzeme Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
30. İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
31. Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
32. Rektör tarafından verilen diğer görevler
09.11.2023